Prosessiautomaation ratkaisut

Beup Automation Oy on vuodesta 1984 lähtien toimittanut ratkaisuja teollisuuden vaativiin tarpeisiin. Tuomme maahan ja myymme mm. analysaattorit, kaasuhälyttimet, virtausmittarit ja kenttälaitteet. Palveluihimme kuuluu sekä tekninen myynti että laitteiden käyttöönotto ja huolto.

Edustamamme laitteet on suunniteltu toimimaan erittäin vaativissa olosuhteissa kuten esimerkiksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. Prosessiautomaation ratkaisut ovat laajalti käytössä muun muassa öljynjalostuksessa sekä energia-, teräs-, kemian- ja paperiteollisuudessa. Päämiehemme ovat merkittäviä kansainvälisiä valmistajia.

Toiminta-ajatuksemme. Beup Automation toimittaa prosessiautomaation laitteita ja palveluita, joilla parannetaan tuottavuutta ja lisätään turvallisuutta.

Asiakaskuntamme koostuu pk-yrityksistä aina merkittävimpiin teollisuusyrityksiin Suomessa. Asiantuntevan ja kokeneen henkilöstömme ansiosta olemme saavuttaneet luotettavan ratkaisutoimittajan maineen toimialallamme.

ISO_9001_COL-300x235-300x236

Laatupolitiikka – ISO9001:2015

Laatujärjestelmämme on sertifioitu ja perustuu ISO 9001:2015 standardiin. Laatupolitiikan perustana on pyrkimys hyvään asiakaskokemukseen. Asiakas saa tilaamansa ratkaisun, tuotteet ja palvelut sopimuksen mukaisesti. Haluamme, että asiakas kokee toiminnan kanssamme sujuvaksi, laadukkaaksi ja jatkuvaksi. Sitoudumme antamiemme lupausten ja meitä velvoittavien vaatimusten täyttämiseen. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti kuuntelemalla asiakkaidemme tarpeita ja reagoimalla niihin. Edellytämme samaa päämiehiltämme ja yhteistyön kehittäminen ja parantaminen päämiestemme kanssa välittyy parempana palveluna meidän asiakkaillemme.

Ympäristövastuu ja laatu

Yrityksellä ei ole sertifioitua ympäristöjohtamisjärjestelmää, koska se ei maahantuontitoiminnassa ole tarkoituksenmukaista. Huomioimme ympäristönäkökohdat yhteistyökumppaneiden valinnoissa sekä muissa hankinnoissa. Tavarantoimittajillamme on sertifioitu ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä. Olemme sitoutuneet noudattamaan asiaankuuluvia ympäristölakeja ja standardeja ja pyrimme valinnoillamme vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia. Ympäristöasioiden johtaminen ja jatkuva parantaminen, henkilöstön ympäristöasioiden tuntemus sekä prosessien ympäristövaikutusten hallinta on huomioitu osana laatujärjestelmäämme.

Alla ISO 9001 sertifikaatti pdf-muodossa:

iso9001-thumb