Virtausmittarit nesteille

Toimitamme virtausmittarit nesteiden virtauksen mittaukseen teollisuudessa. Valikoimaamme kuuluvat esimerkiksi ultraäänivirtausmittaritmagneettiset virtausmittarit ja paine-eroon perustuvat virtausmittarit.

Virtausmittarit ovat jo pitkään olleet toimitusohjelmassamme, joten laitetuntemuksemme ja osaamisemme virtausmittauksiin liittyvissä mittaustekniikoissa on erittäin korkealla tasolla. Virtausmittarit tulee valita sovelluskohteeseen niin, että mittaustarkkuus ja luotettavuus pysyy korkeana myös haastavissa olosuhteissa.

Lataa Fuji Electric yleisesite >>

Sami Lalu
040 5543 777 | Lähetä viesti

Fuji-yleisesite-thumb
fuji-ultraäänivirtausmittarit-nesteille

Ultraäänivirtausmittarit Fuji Electric

Ultraäänen kulkuaikaan perustuvat putken päälle asennettavat virtausmittarit soveltuvat nesteiden ja kylmän tai lämmön energianlaskentaan.

 • Uutuutena laippojen väliin asennettava, tarkka FST kulkuaikaan perustuva ultraäänivirtausmittari, jonka kolmen anturiparin ansiosta päästään ± 0.2%:n tarkkuuteen
 • FST malli soveltuu kaikkiin energiaa säästäviin sovelluksiin missä hyvällä tarkkuudella ja ilman painehäviötä voidaan alentaa kustannuksia
 • Mittarille on ATEX hyväksyntä hakemuksessa.

Ultraäänivirtausmittarien sovellukset

 • Vesihuolto- ja viemärijärjestelmät: vesiputken vuototutkimus ja virtaussuunnan tutkiminen vedenjakeluputkessa
 • Lämpö- tai sähkövoimalaitokset: kattilaveden virtauksen, lauhduttimen kiertovesipumpun ja turbiiniöljyn virtausmittaus
 • Lämmitys / jäähdytysjärjestelmät: veden virtausmittaus lämmityksessä ja jäähdytyksessä
 • Elintarviketeollisuus: raaka-aineen ja pesuveden virtausmittaus
 • Muut teollisuudenalat: kaikkien homogeenisten nesteiden virtausmittaus, joita voidaan mitata ultraäänellä (jätevesi, teollisuusvesi, merivesi, puhdas vesi, kasteluvesi, öljy jne.)

fuji-virtausmittarit-300x300

Magneettiset virtausmittarit

Magneettiset virtausmittarit tai magneettiset määrämittarit soveltuvat nesteille, joiden johtokyky on vähintään 5 uS/cm (ionivaihdetulle vedelle 20 uS/cm).

 • Tuotevalikoimassa ovat laipalliset, laippojen väliin asennettavat ja hygieniset anturit putkikoihin DN 10 … DN 600, IP65 / IP67 / IP68 sekä ATEX luokitellut versiot
 • Antureiden vuorausmateriaaleiksi voidaan valita mm. kumi, PVDF, PTFE tai keraaminen vuoraus
 • Vaikeasti saavutettaviin tai kaukana oleviin mittauspaikkoihin voidaan asentaa paristokäyttöinen, sisäänrakennetulla data-loggerilla varustettu magneettinen virtausmittari
 • Paristojen kestoikä on 10 tai optiona jopa 20 vuotta.

Taloudellinen ratkaisu vesihuoltolaitoksille ja jätevedenpuhdistamoille

 • Saatavana putkikoolle 6 – 2000 mm
 • Kompakti asennus (muunnin asennettu mittausputkeen) tai muunnin putken yhteydessä
 • Saatavilla on useita mittausputken (PTFE, kumi, kumi) sisäpinnoitteita ja useita elektrodeja (AISI 316 Ti, Hastelloy CTM ja Platinna)
 • Ex alueella käytettävät versiot (M3000 / M4000)
 • Stand-alone versio (M5000), jossa on akun kesto jopa 12 vuotta
 • Laajennetut tiedonsiirtovaihtoehdot (HART, PROFIBUS-DP, MODBUS, M-Bus, Ethernet jne.)
paine-eroon-perustuvat-virtausmittarit

Paine-eroon perustuvat mittaukset (mittalaipat ja suuttimet)

EN ISO 5167 mukaiset – valitsemme käyttötarkoitukseen sopivimman vaihtoehdon. Laitteet valmistetaan paineastiadirektiivin  9723/EC tai ASME:n vaatimusten mukaisesti. Ohjelmamme kattaa putkilaippojen väliin asennettavat ja hitsausliitäntäiset mallit, jotka toimitamme aina normin vaatimilla etuputkilla. Suoritamme myös virtausmittausten tarkistusmittauksia ja konsultointia

 • mittalaipat yksittäisporauksilla tai rengaskammiolla, asennetaan laippojen väliin
 • kompaktilaipat, joihin lähetin asennetaan suoraan, ei tarvita impullssiputkitusta
 • pitot/annubar tyyppiset kompaktiratkaisut
 • hitsausliitäntäiset suutin- ja venturiratkaisut korkeapainehöyryille ja vesille