Virtausmittarit kaasuille

Toimitamme virtausmittarit kaasujen virtauksen mittaukseen – ultraääneen perustuvat kaasunvirtausmittarit, vortex-mittarit, termiset massavirtamittarit ja fluidistori-virtausmittarit erilaisille kaasuille sekä ilman ja höyryn mittauksiin. Sovelluskohteen virtausmittari tulee valita niin, että mittaustarkkuus ja luotettavuus pysyy korkeana myös haastavissa olosuhteissa.

Jukka Pahkala
045 354 5245 | Lähetä viesti

Sage-300x300

Terminen massavirtausmittari kaasuille

Terminen massavirtausmittari perustuu kaasun virtauksen aiheuttamaan jäähdytysvaikutukseen anturissa ja mittaustuloksena saadaan suoraan virtaavan kaasun massa. Modulaarisen rakenteen ansiosta mittarit soveltuvat DN6 – DN1000 mm putkille. Myös muut putkikoot ovat mahdollisia erikoistilauksesta.

Termisiä massavirtausmittareita käytetään teollisuudessa muun muassa ilman, maakaasun, biokaasun, palamisilman ja soihtukaasun virtauksen mittaukseen.

Flare-virtausmittari-soihtukaasuille-300x191

Virtausmittari soihtukaasuille – FLOWSIC100 Flare

SICKin ATEX luokiteltu FLOWSIC100 Flare virtausmittari soveltuu päästöjen valvontaan CO2-maksujen laskentaa varten, soihtukaasuvuotojen tunnistukseen, höyryn suihkutuksen valvontaan soihtukaasua poltettaessa, kaasuhäviöiden valvontaan sekä prosessien optimointiin kun vaaditaan tarkkaa massapainotusta.

FLOWSIC100 Flaren ainutlaatuinen virtausoptimoitu anturirakenne mahdollistaa tarkan mittauksen erittäin pienillä sekä suurilla virtausnopeuksilla 0,003-120m/s. Nollakohta tarkastetaan kentällä tehdasstandardin mukaan. Tarkka mittaus nollapisteen lähellä takaa prosessin luotettavan valvonnan. Mittauksella on hyvä käytettävyys myös hätäkatkaisutilanteissa kaasun 120 m/s virtaukseen asti. Yleisimmin järjestelmä koostuu kahdesta lähetin-vastaanotinyksiköstä tai yhdestä sondista ja MCUP-ohjausyksiköstä. Ohjausyksikkö on mahdollista sijoittaa turvalliselle alueelle ja sillä on mahdollista ohjata kolmea eri mittauskohdetta. Asennus maksimissaan +280 °C prosessilämpötilaan.

kaasun-virtausmittari-tilavuusvirtausmittaus

Tilavuusvirtauksen mittaus – FLOWSIC100 Process

Luotettava ja tarkka kaasun virtausmittari FLOWSIC100 Process mittaa 16 baarin paineeseen asti – myös vyöhykkeen 2 räjähdysvaarallisissa tiloissa. Lähes painehäviötön mittaus ei vaikuta prosessiin ja laitteella on automaattinen toiminnan tarkastus nolla- ja referenssipisteissä. Mittaus on riippumaton paineesta, lämpötilasta ja kaasun koostumuksesta ja on luotettava sekä tarkka myös kaasujen pienillä nopeuksilla. Kosketuksettoman mittauksen ansiosta ei vaikutusta kaasun virtaukseen.

Käyttöalueita ovat maakaasuteollisuus, kemian teollisuus ja muovinjalostusteollisuus, lasiteollisuus, lääketeollisuus, petrokemian laitokset ja jalostamot, sementin valmistus, teräksen ja raudan valmistus sekä elintarviketeollisuus.