In-situ savukaasuanalysaattorit palamisprosessien säätöön

In-situ savukaasuanalysaattori eli suoraan savukaasukanavaan asennettava analysaattorin ja mittausanturin yhdistelmä mahdollistaa polttoprosessien optimoinnin teollisuudessa. Hapen määrän säätö palamisprosessissa auttaa säästämään energiaa ja vähentämään päästöjä. Kokonaispalamattomien (CO+H2) mittauksen lisääminen O2 mittauksen rinnalle mahdollistaa palamisprosessin entistä tarkemman säädön erityisesti kuormitustilanteen muuttuessa.

LAMTEC savukaasuanalysaattorit on saatavilla ZrO2 happikennolla ja lähes kaikki myös ZrO2/COe yhdistelmäkennoilla. Lamtec on kehittänyt ainutlaatuisen yhdistelmän, jossa hapen ja palamattomien mittaus sijaitsee fyysisesti samalla kennolla. Savukaasuanalysaattorin rakenne on yksinkertaisempi ja edullisempi verrattuna muihin vastaaviin mittauksiin markkinoilla.

Saksalainen LAMTEC on kehittänyt ja valmistanut palamistekniikkaan liittyviä mittalaitteita ja järjestelmiä yli 20 vuoden ajan. Järjestelmien avulla parannetaan voimalaitosten tehokkuutta ja vähennetään polttoaineenkulutusta sekä saastuttavia hiilidioksidipäästöjä. Anturi- ja mittausjärjestelmät on räätälöity polttoaineen mukaan huomioiden sovelluksen lämpötila ja pölypitoisuus. Näin saavutetaan kustannustehokas ratkaisu palamisprosessin säätöön.

Ville Ahokas
040 649 0667 | Lähetä viesti

Ville-Ahokas-300x252

Lamtec-LT1-analysaattori

LS1 ja LT1 savukaasuanalysaattori

LAMTECin LS1 ja LT1 Happimittaus soveltuu korkeisiin lämpötiloihin aina 950 °C asti, sekä yli 3 g / Nm³ pölypitoisuuksille.

 • Automaattikalibrointi ympäristöilmalle
 • Saatavilla SIL1 hyväksynnällä
 • Voidaan käyttää jopa 1400 °C lämpötiloissa erikoisrakenteella
 • TUV hyväksyntä päästöjen seurantaan

Käyttökohteet: Maakaasu, raskas ja kevyt lämmitysöljy, hiili, biomassa, sekä erikoispolttoaineet.

Lamtec-LT2-analysaattori

LS2 ja LT2 savukaasuanalysaattori

LAMTECin LS2 ja LT2 Happi, sekä O2/COe analysaattori soveltuu 450 °C lämpötilaan asti, aina 200 mg/Nm³ pölypitoisuuksille.

 • Edullisempi kuin LS1 / LT1 analysaattori
 • Saatavilla sekä O2 että O2/COe anturivaihtoehdoilla
 • Puoli- ja automaattikalibrointi

Käyttökohteet: Maakaasu, raskas ja kevyt lämmitysöljy, hiili, biomassa, sekä erikoispolttoaineet.

Lamtec-LT3-anturi1

LS1/KS1D-HT ja LT3 savukaasuanalysaattori

LAMTECin LS1/KS1D-HT ja LT3 Happi, sekä O2/COe analysaattori soveltuu 1200 °C lämpötilaan asti, aina 100 mg/Nm³ pölypitoisuuksille.

 • Saatavilla sekä O2 että O2/COe anturivaihtoehdoilla
 • SIL2 hyväksyntä kun mittaus on yhdistetty LAMTECin BT300/ETAMATIC/FMS/VMS poltinohjausjärjestelmiin
 • Puoliautomaattikalibrointi

Käyttökohteet ilman takaisinpuhallusta: Maakaasu, kevyt lämmitysöljy.
Käyttökohteet takaisinpuhalluksella: Maakaasu, kevyt ja raskas lämmitysöljy, biomassa ym.

Lamtec-LT3-anturi2

LS1/KS1D ja LT3 savukaasuanalysaattori

LAMTECin LS1/KS1D ja LT3 Happi, sekä O2/COe analysaattori soveltuu 450 °C lämpötilaan asti, aina 50 mg/Nm³ pölypitoisuuksille.

 • Saatavilla sekä O2 että O2/COe anturivaihtoehdoilla
 • SIL2 hyväksyntä, kun mittaus on yhdistetty LAMTECin BT300/ETAMATIC/FMS/VMS poltinohjausjärjestelmiin
 • Puoliautomaattikalibrointi

Käyttökohteet: Maakaasu, kevyt lämmitysöljy ja sovellukset joissa on alhainen pölypitoisuus.

RB-analysaattori-white-300x211

RB-analysaattori-300x171

RB-Technologies ATEX-luokitellut savukaasuanalysaattorit

Palamistapahtuman hyötysuhteen optimoimiseksi pyritään ilmaylijäämä pitämään mahdollisimman pienenä lämpöhäviöiden minimoimiseksi, kuitenkin niin, ettei osa polttoaineesta jää epätäydellisen palamisen johdosta hyödyntämättä. Kaasuuntunut, palamatta jäänyt polttoaine, yleensä hiilimonoksidi ja vety, aiheuttaa pitoisuuden kasvaessa laitokselle turvallisuusriskin. Optimoinnin sekä laitosturvallisuuden kannalta onkin oleellista mitata savukaasuista sekä happiylijäämä että kokonaispalamattomat COe (CO + H2).

Toimitamme RB-Technologies’in suoraan savukanavasta mittaavat ATEX luokitellut O2 ja O2 + COe analysaattorit palamisprosessien säätöön. Analysaattorit ovat luotettavia, tarkkoja ja pitkäikäisiä mittalaitteita palamisprosessien polttoaine-ilmasuhteen säätöön ja hyötysuhteen optimointiin – prosessin turvallisuudesta tinkimättä. RB-Technlogiesin tuotevalikoimasta löytyy myös pelkkä happimittaus ilman COe mittausta.