Pölymittarit

Luotettavat pölymittarit pienille pölypitoisuuksille. Pölynmittaus savukaasuista on korostunut pienhiukkasten päästöraja-arvojen tiukentuessa. Päästöjen tarkkailun ohella pölynmittaus on tärkeää suodattimien kunnonvalvonnassa. SICKin Dusthunter pölymittarit mittaavat pölypitoisuutta valon sirontaan perustuvalla mittausperiaatteella, joka mahdollistaa hyvin pientenkin pölypitoisuuksien määrityksen.

pälymittari-SP30

Pölynmittaus – DUSTHUNTER SP30

DUSTHUNTER SP30 pölymittari soveltuu erittäin hyvin pölypitoisuuksien valvontaan sähkösuodattimien jälkeen. Monikäyttöisen mittalaitteen muita sovelluksia ovat kuitusuodatinten kunnonvalvonta, teollisuuslaitokset joilta ei edellytetä päästöjenvalvontaa, pölypitoisuuksien mittaukset pakokaasukanavissa, pölyvalvonta jauhatus- ja annostuslaitteissa sekä raitisilma- ja ilmanpoistolaitteiden valvonta ja säätö.

  • Valon eteenpäin sirontaan perustuva mittaus on tarkka riippumatta kaasun nopeudesta tai hiukkasten varauksesta
  • Vähäisistä korkeisiin pölypitoisuuksiin
  • Automaattinen nolla- ja referenssipisteen valvonta
  • Kompaktin muotoilun ansiosta käytettävissä itsenäisenä mittalaitteena, optiona saa laitteeseen integroidun huuhteluilmayksikön ja lisätoiminnot MCU-ohjausyksikön kanssa
  • Asennus kanavaan vain yhdeltä puolelta – valittavissa useita asennusvaihtoehtoja ja sondipituuksia
pölymittari-sp100

Pölynmittaus – DUSTHUNTER SP100

DUSTHUNTER SP100 on hyvin pienistä pitoisuuksista keskisuurten pölypitoisuuksien määritykseen tarkoitettu tyyppihyväksytty sondimallinen mittalaite. Pienistä keskisuuriin kanaviin asennettava SP100 soveltuu erityisesti päästöjen valvontaan sekä voima- että jätteenpolttolaitoksissa, mittauksiin savukaasu- ja poistoilmakanavissa sekä suodatuslaitteiden valvontaan.

  • Erinomainen paksu- tai kaksoisseinäisille kanaville
  • Integroitu nolla- ja referenssipisteen automaattinen tarkistus sekä likaantumisen valvonta
  • EN 15267 tyyppihyväksyntä
  • Nopea asennus kanavaan vain yhdeltä puolelta
  • Vähäinen huoltotarve