Paine-eroon perustuvat virtausmittaukset vesi- ja höyrylinjoihin

  • Primäärielementit 
  • Primäärisulut  
  • Lauhdeastiat 
  • Venttiiliblokit 
  • Paine-eromittaukset 
  • Energialaskurit 
  • Virtausmittausten kalibroinnit 
  • Pinnanmittausarmatuurit 

Virtausmittausten kokonaistoimitukset voimalaitoksille ja kattilateollisuuteen ovat olleet merkittävä osa Beupin liiketoimintaa yhtiön perustamisesta lähtien. Virtausmittarit tulee valita sovelluskohteeseen niin, että mittaustarkkuus ja luotettavuus pysyy korkeana myös haastavissa olosuhteissa. Kokemuksemme ja osaamisemme virtausmittauksiin liittyvissä mittaustekniikoissa on erittäin korkealla tasolla.  Mitoitamme ja valitsemme tapauskohtaisesti parhaan ratkaisun. Tarjoamme myös kalibrointipalvelut tarvittaessa. 

Paine-eroon perustuvat virtausmittaukset ovat vakiintunut mittaustapa esimerkiksi voimalaitosten korkeapainesovelluksissa. Niillä on suuri asennettu kanta ja niitä voidaan käyttää kaasun, höyryn ja nestevirtojen mittaamiseen.  

Korkeapainesovellusten paine-eroon perustuvat virtausmittarit koostuvat paine-erolähettimestä ja primäärielementistä. Laitteet mitoitetaan ja valmistetaan vaadittujen kansainvälisten normien mukaisesti. Palvelumme perustuu ammattitaitoomme ja kokemukseemme, sillä olemme toimittaneet satoja paine-eroon perustuvia virtausmittausprojekteja. Pystymme ehdottamaan jo tarjousvaiheessa asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivinta tekniikka huomioiden esim. olosuhteet (kuten vaadittavat suorat osuudet ennen ja jälkeen mittauksen) ja kustannukset.  

Voimmeko olla avuksi?

Kerro meille millaiseen kokonaisuuten etsit ratkaisua, niin autamme oikeiden tuotteiden löytämisessä.Viesti*