Autamme sinua mittaamaan prosessiesi tehokkuutta ja parantamaan turvallisuutta.

Virtausmittaukset teollisuuden sovelluksiin
  • Primäärielementit
  • Primäärisulut
  • Lauhdeastiat
  • Venttiiliblokit
  • Paine-eromittaukset
  • Energialaskurit
  • Virtausmittausten kalibroinnit
  • Pinnanmittausarmatuurit

Paine-eroon perustuvat virtausmittaukset ovat vakiintunut mittaustapa esimerkiksi voimalaitosten korkeapainesovelluksissa. Niillä on suuri asennettu kanta ja niitä voidaan käyttää kaasun, höyryn ja nestevirtojen mittaamiseen. Paine-eroon perustuvien virtausmittausten kokonaistoimitukset voimalaitoksille ja kattilateollisuuteen ovat olleet merkittävä osa Beupin liiketoimintaa lähes yhtiön perustamisesta lähtien.

Korkeapainesovellusten paine-eroon perustuvat virtausmittarit koostuvat paine-erolähettimestä ja primäärielementistä. Laitteet mitoitetaan ja valmistetaan vaadittujen kansainvälisten normien mukaisesti. Palvelumme perustuu ammattitaitoomme ja kokemukseemme, sillä olemme toimittaneet satoja paine-eroon perustuvia virtausmittausprojekteja. Pystymme ehdottamaan jo tarjousvaiheessa asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivinta tekniikka huomioiden esim. olosuhteet (kuten vaadittavat suorat osuudet ennen ja jälkeen mittauksen) ja kustannukset.