Päämiehet

Edustamamme päämiehet ovat alansa johtavia laitevalmistajia ja toimimme tiiviissä yhteistyössä heidän kanssaan.

asd

Lopputuoteanalysaattorijärjestelmät sekä kosteusanalysaattorit kaasujen ja nesteiden kosteuden mittaamiseen. Kytkimet, kaapelit, kotelot ja asennustarvikkeet räjähdysvaarallisiin tiloihin.

Lue lisää
asd

Kaasunvalvonnan laitteet ja keskukset vaativiin teollisuuden sovelluksiin ja olosuhteisiin, joissa uhkana on myrkylliset kaasut tai räjähdysvaara.

Lue lisää
asd

Laadukkaat kenttälaitteet ja analysaattorit voimalaitoskäyttöön. Myös ydinvoimasovellukset ja muut erikoissovellukset.

Lue lisää
asd

Kannettavat PID-hälyttimet ja kiinteästi asennettavat TVOC-mittarit ja TITAN bentseenihälyttimet kemian ja petrokemian teollisuuteen.

Lue lisää
asd

Liekinvalvojat, sytyttimet, savukaasuanalysaattorit ja poltonohjausjärjestelmät polton optimointiin.

Lue lisää
asd

Kaikki prosessiautomaation kenttälaitteet ja järjestelmät tuotantolaitosten tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseen.

Lue lisää
asd

Kotelot, suojat sekä lämmitys- tai jäähdytyskomponentit kenttälaitteiden suojaksi äärimmäisissä olosuhteissa. Laaja käyttöalue jopa -40 °C asti.

Lue lisää
asd

Luotettavat, tarkat ja pitkäikäiset savukaasuanalysaattorit räjähdysvaarallisiin tiloihin.

Lue lisää
asd

Kustannustehokasta kaasunvalvontaa mm. biokaasulaitoksiin, laboratorioihin, kaasuvarastoihin ja muuhun pienteollisuuteen.

Lue lisää
asd

Jatkuvatoimiset rikkianalysaattorit ja laboratorioanalysaattorit rikin ja kloriinin mittaamiseen petrokemian teollisuudessa.

Lue lisää
asd

Armatuurit voimalaitosten, jalostamoiden ja kemianteollisuuden käyttöön. Venttiilivalikoima sisältää 350 000 erilaista mallia 10 000:lla eri liitäntävaihtoehdolla.

Lue lisää
asd

Termiset massavirtamittarit kaasun virtausmittauksiin. Ei liikkuvia osia tai erillisiä lämpötilan tai paineen mittauksia.

Lue lisää
asd

Jatkuvatoimiset NIR-analysaattorit metaanin, hiilimonoksidin (häkä), hiilidioksidin ja ilokaasun mittaamiseen.

Lue lisää
asd

Biokaasuanalysaattorit biokaasun tuotannon tehokkaan hallinnan ja energiasisällön optimoinnin varmistamiseksi.

Lue lisää