MID virtausmittarit ja energialaskurit

MID-hyväksytyt virtausmittarit ja energialaskurit teollisuuden käyttökohteisiin sekä kaukolämmön laskutusmittauksiin. Kaukolämmön energian mittauksessa käytettävä laite tunnetaan myös nimellä lämpöenergiamittari tai kaukolämpömittari. MID-direktiivin mukaista kokonaisuutta voi käyttää virallisesti laskutukseen.

Lämpöenergiamittari on kokonaisuus, jonka osia ovat virtausanturi, lämpötila-anturit ja lämpömääränlaskin. Virtausanturi mittaa kaukolämpöverkostossa kiertävän vesimäärän, lämpötila-anturit mittaavat meno- ja paluuveden lämpötila-eron ja näiden tietojen perusteella lämpömääränlaskin laskee kohteessa kulutetun lämpöenergian.

Mittauslaitedirektiivin (MID) 2014/32/EU MID mukaisesti hyväksytty mittari täyttää mittauslaitedirektiivin MI-004 lämpöenergiamittarit moduulin B+D vaatimukset.

SITRANS_FUE380

MID hyväksytty ultraäänivirtausmittari

Siemens FUS380 ultraäänivirtausmittari täyttää mittauslaitedirektiivin (MID) vaatimukset mikä takaa sen, että laite antaa aina luotettavan ja tarkan mittaustuloksen vaativissakin olosuhteissa.

 • Laite täyttää energiamittaristandardien EN 1434 luokka 2 ja OIML R 75 luokka 2 vaatimukset
 • Virtausmittarin ulostulona on vain pulssi
 • Anturi toimitetaan tehdaskalibroituna, josta ilmenee metrologinen jäljitettävyys SI-järjestelmään
 • Mitattavan nesteen lämpötila on aina 150/200°C asti
 • Vahvistin toimitetaan valmiiksi ohjelmoituna
 • Mittari on saatavina myös ATEX hyväksyttynä

Valikoimassa myös muita MID hyväksyttyjä virtausmittareita

 • Ratkaisut kaasumäärän laskutusmittauksiin
 • Kalibrointipalvelut
 • Kysy lisää asiantuntijoiltamme!

Fuji_ERW_energialaskuri-198x300

Energialaskuri (ERW 700)

 • Laskurissa on näyttö, josta voidaan lukea lämpöenergia, lämpöteho, massa- ja tilavuusvirtaus, paine, lämpötila, tiheys, hälytykset jne.
 • Hyväksynnät/Standardit: PTB/MID
 • Lämpöenergian ja höyrymäärän laskija (kylläinen ja tulistettu höyry)
 • Lämpömäärän laskenta (kaukolämpö)
 • Kaasumäärän laskenta (normikuutiot)

Kokonaistoimitukseemme kuuluu laskurin lisäksi sovelluksen vaatimat laitteet, kuten virtausmittari, paine- ja lämpötilalähetin, laskurin konfigurointi sekä neuvonta- ja käyttöönottopalvelut.

Olemme Siemens instrumentointituotteiden partneri

Beup Automation Oy toimii Siemensin instrumentointituotteiden partnerina ja jälleenmyyjänä.
Siemensin tuotteiden tarkoituksena on täydentää Beupin tuoteportfoliota kattamaan koko instrumentointi.

Siemens_instrumentation_partner