MID virtausmittarit ja energialaskurit

Luotettavat MID-hyväksytyt virtausmittarit ja energialaskurit teollisuuden käyttökohteisiin sekä kaukolämmön laskutusmittauksiin. Kaukolämmön energian mittauksessa käytettävä laite tunnetaan myös nimellä lämpöenergiamittari tai kaukolämpömittari.

Lämpöenergiamittari on kokonaisuus, jonka osia ovat virtausanturi, lämpötila-anturit ja lämpömääränlaskin. Virtausanturi mittaa kaukolämpöverkostossa kiertävän vesimäärän, lämpötila-anturit mittaavat meno- ja paluuveden lämpötila-eron ja näiden tietojen perusteella lämpömääränlaskin laskee kohteessa kulutetun lämpöenergian.

SITRANS_FUE380

MID hyväksytty ultraäänivirtausmittari

Siemens FUS380 ultraäänivirtausmittari täyttää mittauslaitedirektiivin (MID) vaatimukset mikä takaa sen, että laite antaa aina luotettavan ja tarkan mittaustuloksen vaativissakin olosuhteissa.

  • Virtausmittarin ulostulona on vain pulssi
  • Anturi toimitetaan tehdaskalibroituna ja vahvistin valmiiksi ohjelmoituna
  • Mitattavan nesteen lämpötila on aina 150/200°C asti

Energialaskuri_erw_700-218x300

Energialaskuri (ERW 700)

  • Laskurissa on näyttö, josta voidaan lukea lämpöenergia, lämpöteho, massa- ja tilavuusvirtaus, paine, lämpötila, tiheys, hälytykset jne.
  • Hyväksynnät/Standardit: PTB/MID
  • Lämpöenergian ja höyrymäärän laskija (kylläinen ja tulistettu höyry)
  • Lämpömäärän laskenta (kaukolämpö)
  • Kaasumäärän laskenta (normikuutiot)

Kokonaistoimitukseemme kuuluu laskurin lisäksi sovelluksen vaatima virtausmittari, paine- ja lämpötilalähetin, laskurin konfigurointi ja käyttöönottopalvelut.

Olemme Siemens instrumentointituotteiden partneri

Beup Automation Oy toimii Siemensin instrumentointituotteiden partnerina ja jälleenmyyjänä.
Siemensin tuotteiden tarkoituksena on täydentää Beupin tuoteportfoliota kattamaan koko instrumentointi.

Siemens_instrumentation_partner