Kaasuvaraston kaasunvalvontaa kiinteän järjestelmän ja kannettavien hälyttimien avulla.

Kaasuvaraston kaasunvalvonta toteutetaan kiinteän kaasuhälytysjärjestelmän sekä kannettavien kaasuhälyttimien avulla.

Kiinteä kaasuhälytinjärjestelmä valvoo tilaa sisältä päin. Mikäli tilassa esiintyy kaasuvuoto, järjestelmä varoittaa käyttäjää ennen tilaan menemistä. Ilmoitus vuodosta tapahtuu paikallisesti, eli yleensä tilan ulkopuolella olevan valosummerin avulla. Ilmoitus voidaan lähettää myös asennetuun automaatiojärjestelmään.

Kannettavat kaasuhälyttimet ovat osa henkilökohtaista suojausta. Mukana kulkeva hälytin varoittaa käyttäjää mahdollisesta kaasuvuodosta kaasuvarastossa tai missä tahansa käyttäjä liikkuukin. Tärkeimmät kannettavalla hälyttimellä valvottavat kaasut ovat happi, sekä kohteessa mahdollisesti esiintyvät myrkylliset ja palavat kaasut.

Järjestelmä rakennetaan valvottavien kaasujen mukaan

Nykyaikaiset kaasuhälyttimet valvovat luotettavasti erilaisia myrkyllisiä ja palavia kaasuja sekä happea. Hälytinjärjestelmän suunnitteluun vaikuttavat valvottavien kaasujen määrä ja laatu, sekä valvottavan tilan ominaisuudet.

Kaasuhälytinjärjestelmän suunnittelu aloitetaan antureiden valinnalla. Jokaiselle valvottavalle kaasulle tarvitaan oma mittausanturinsa. Antureiden jälkeen valitaan hälytinkeskus, jonka koko riippuu valvottavien kaasujen ja antureiden määrästä. Näiden pohjalta valitaan vielä tilan ulko- ja mahdollisesti myös sisäpuolelle asennettava valosummeri, joka kytketään keskuksen releisiin.  

Antureiden asennuksessa tulee ottaa huomioon valvottavien kaasujen ominaisuudet, eli käytännössä se onko kaasu ilmaa raskaampaa vai kevyempää. Myös erilaiset ilmavirtaukset tilassa on syytä ottaa huomioon.

Häkä, joka on ihmiselle myrkyllinen kaasu pieninäkin pitoisuuksina (15min HTP: 75ppm), nousee ilmaa kevyempänä kaasuna ylöspäin. Häkää valvova anturi tulee siksi sijoittaa lähelle katonrajaa.

Happi aiheuttaa ilmaan vuotaessaan paloturvallisuusriskin. Se leviää tasaisesti huoneilmaan, jolloin anturi voidaan asentaa ns. hengityskorkeudelle. Monet kaasut myös syrjäyttävät happea, jolloin riskiksi muodostuu alhainen happipitoisuus, joka voi aiheuttaa tajuttomuuden tai jopa välittömän kuoleman.

Vety on räjähdysvaarallinen kaasu, jonka syttymisraja on alhainen (LEL 4%). Koska vety on ilmaa kevyempi, vetyanturit asennetaan ylemmäs, lähelle katonrajaa.

Hiilidioksidi on huoneilmaan levitessään myrkyllinen kaasu (8h http: 5000ppm), ja syrjäyttää lisääntyessään ilmasta happea. Hiilidioksidianturi voidaan asentaa ns. hengityskorkeudelle.

Säännöllinen huolto varmistaa toimivuuden

Beup toimittaa laitteet aina tehdaskalibroituina. Kiinteät laitteet kannattaa kuitenkin kalibroida myös käyttöönoton yhteydessä. Samalla tulisi testata koko hälytyspiirin toiminta.

Suosittelemme, että kiinteät hälyttimet kalibroidaan käyttöönoton jälkeen vähintään vuoden välein. Hälyttimien toimintaa kannattaa kuitenkin testata kaasun avulla useamminkin.

Anturityypistä riippuen anturit vaihdetaan 2–5 vuoden välein.   

Voimmeko olla avuksi?

Kerro meille millaiseen kokonaisuuteen etsit ratkaisua, niin autamme oikeiden tuotteiden löytämisessä.Viesti*