Bioenergian tuotanto tehokkaammaksi ja taloudellisemmaksi

Bioenergian tehokas ja taloudellinen tuotanto perustuu tietoon biokaasun koostumuksesta ja virtausmäärästä ja niiden myötä energiasisällön määrittämisestä.

Osaamisemme on osa biokaasun tuotantoprosessin tehostamista: Prosessimittausten ja analyysien avulla voidaan seurata laitoksen toimintaa sekä ennakoida häiriöitä ja turvallisuusriskejä. Meiltä löytyy sopivat, eri kokoluokan ratkaisut biokaasun

  • koostumuksen analysointiin
  • virtausmäärien mittaamiseen
  • energiasisällön määrittämiseen.

Tämän lisäksi tuotevalikoimaamme kuuluu kannettavat kaasuhälyttimet henkilökohtaiseen suojaukseen sekä kiinteät kaasuhälyttimet tuotantolaitoksen turvallisuuden parantamiseksi.

Luotettavat analysaattorit biokaasun analysointiin

Biokaasu koostuu pääosin metaanista (CH4) ja hiilidioksidista (CO2), metaanin osuuden vaihdellessa 40 % – 70 % välillä ja hiilidioksidin 30 % – 60 % välillä. Biokaasutusreaktoreissa tuotettu kaasu sisältää myös pieniä pitoisuuksia typpeä ja rikkivetyä. Kaatopaikkakaasuissa ilmenee myös pieniä pitoisuuksia kloori- ja fluoriyhdisteitä.

Valikoimastamme löytyy erilaisia vaihtoehtoja biokaasun analysointiin. Tarjoamme erilaiset analysaattorit joko yhden (metaani, hiilimonoksidi (häkä), hiilidioksidi tai ilokaasu) tai neljän kaasun (metaani, hiilidioksidi, happi ja rikkivety) pitoisuuksien jatkuvatoimiseen mittaamiseen. Analysaattoreilta vaadittavat ominaisuudet vaihtelevat käyttökohteen mukaan. Meiltä löytyy räätälöidyt ja kohteen kokoon sopivat ratkaisut mm. kasvihuoneiden hiilidioksidipitoisuuden määrittämiseen, maatilojen biokaasulaitosten, jätevedenpuhdistamoiden, kaatopaikkapumppaamoiden tai suurempien biolaitosten tarpeisiin.

Biokaasun virtausmittaus vaatii laitteistolta paljon

Biokaasu asettaa erityisvaatimuksia prosessissa käytetyille virtausmittareille alhaisen prosessipaineen ja korrosoivien kaasukomponenttien, kuten rikkivety H2S, vuoksi. Sovellukset edellyttävät mittalaitteilta myös räjähdysturvallisia, ATEX -luokiteltuja rakenteita.

Tarkka mittaustulos, pieni painehäviö, räjähdysturvallinen rakenne ilman liikkuvia osia sekä korkealaatuiset, korroosionkestävät materiaalit ovat edustamiemme mittalaitteiden perusominaisuuksia

Biokaasun energiasisältö

Biokaasun energiasisällön määrittämiseen tarvitaan tieto kaasun metaanipitoisuudesta, virtausmäärästä, paineesta ja lämpötilasta.

Mittaustiedot syötetään erityisesti tähän tehtävään kehitetylle energialaskurille, joka laskee niiden perusteella kaasun sisältämän hetkellisen ja kumuloituvan energiamäärän (esim. kJ/Nm3 ja MW).

Biokaasulaitoksen turvallisuus

Biokaasu sisältää palavia ja myrkyllisiä kaasukomponentteja, jotka saattavat aiheuttaa vaaratilanteita sekä henkilöstölle että prosessille. Yleisimmät biokasulaitoksella esiintyvät myrkylliset kaasut ovat rikkivety, hiilidioksidi (happikato) ja palavista kaasuista metaani. Näiden kaasujen mahdolliset vuodot tulee havaita luotettavasti ja eliminoida nopeasti.

Kaasut ja niiden pitoisuudet vaihtelevat sovelluksesta ja prosessiolosuhteista riippuen, mutta ratkaisu on periaatteessa aina sama: prosessialueella tarvitaan sekä kiinteitä että kannettavia kaasuhälyttimiä.

Tuotevalikoimaamme kuuluvat ATEX-luokitellut kannettavat, henkilökohtaiset, yhden tai useamman kaasun hälyttimet, kiinteäasenteiset kaasuhälyttimet ja hälytinkeskukset sekä automaattiset testaus- ja kalibrointijärjestelmät.

Voimmeko olla avuksi?

Kerro meille millaiseen kokonaisuuteen etsit ratkaisua, niin autamme oikeiden tuotteiden löytämisessä.Viesti*