Kaasunvalvonta teollisuuden sovelluksissa

Kaasunvalvonta on välttämätöntä henkilöstön ja omaisuuden suojaamiseksi olosuhteissa, joissa voi esiintyä vaarallisia kaasuja. Kiinteä kaasunvalvonta tarkoittaa kiinteästi asennettavia hälyttimiä ja/tai hälytinjärjestelmiä. Vaaratilanteita voivat aiheuttaa liian alhainen happitaso ja palavien sekä myrkyllisten kaasujen vuodot. Henkilökohtainen kaasuilmaisin on turvalaite, joka hälyttää pienistäkin kaasuvuodoista. Henkilöstöllämme on pitkä kokemus teollisuuden kaasunvalvonnan laitteista ja ratkaisuista.

Olemme toimittaneet kaasunvalvonnan ratkaisuja mm. öljynjalostukseen, teräs-, kemian- ja paperiteollisuuteen ja vesilaitoksiin. Kokemuksemme takaa sen, että pystymme tarjoamaan laajatkin kaasunvalvonnan kokonaisuudet ja luotettavat kaasuilmaisimet teollisuuden kohteisiin. Tarjoamme mielellämme myös käyttöönotto-, huolto- ja koulutuspalvelut kaikille toimittamillemme laitteille.

Crowconilla on yli 40 vuoden kokemus teollisuuden kaasunvalvonnasta. Beup Automation Oy:llä on yksinmyyntioikeus Crowconin tuotteisiin Suomessa mukaan lukien varaosat. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC-kaasut) mittaamiseen tuotevalikoimasta löytyvät IonSciencen kiinteät ja kannettavat PID kaasuilmaisimet.

Ville Ahokas
040 649 0667 | Lähetä viesti

kaasu_thumb_232px-214x300

Kaasunvalvonta

xgard-iq-300x248

Kiinteä kaasunvalvonta tarkoittaa kiinteästi asennettavia hälyttimiä tai kaasuhälytinjärjestelmiä, joilla tunnistetaan myrkyllisten ja palavien kaasujen pitoisuudet sekä happipitoisuus tiloissa, joissa voi esiintyä vaarallisia kaasuja. Kaasunvalvonta suojaa kaasuvuotojen aiheuttamilta aineellisilta vahingoilta ja henkilövahingoilta. Edustamamme hälyttimet ja järjestelmät on suunniteltu toimimaan äärimmäisissä olosuhteissa ja ympäristöissä, joissa luotettavuus ja käyttövarmuus ovat avainasemassa. Kiinteästi asennettavia kaasuhälyttimiä käytetään laajalti muun muassa vesi- ja meriteollisuudessa, kaasuvoimaloissa, petrokemian tuotantolaitoksissa sekä muissa laitoksissa, joissa työtilojen kaasuihin liittyviä riskejä pitää voida hallita. 

Kaasuilmaisimet

kannettava-home-600x600-300x300

Kannettava kaasuilmaisin on tarkoitettu työntekijöiden suojaukseen vaativissa teollisuusolosuhteissa ja sellaista käytetään tyypillisesti ympäristössä, jossa voi esiintyä myrkyllisiä tai palavia kaasuja, hapenpuutetta tai räjähdysherkkiä kaasuja. Kaasuilmaisimet ja niiden tyyppi tulee valita niin, että saadaan aikaiseksi riittävä suojaus palavien ja myrkyllisten kaasujen sekä happivajeen varalle. Kannettavan kaasuilmaisimen avulla voidaan helposti tarkistaa työtilat esimerkiksi ennen tuli- tai säiliötöiden aloittamista. Kaasuriskien hallinta ja kaasunvalvonta on ovat keskeisiä tekijöitä henkilöstön ja omaisuuden suojaamisessa. Edustamallamme Crowconilla on kattava valikoima teollisuuteen soveltuvia kaasuilmaisimia.

Kalibrointi ja huolto

Huolto_Teemu_web-300x288

Vain huollettu kaasuhälytin takaa turvalliset olosuhteet säiliötyöskentelyssä, tulitöissä sekä pelastautumistilanteissa. Toimintahäiriöinen laite saattaa asettaa käyttäjän tai koko laitoksen vaaraan! Myös ATEX- sertifikaatin mukaan kannettavat kaasuhälyttimet tulee testata päivittäin. Kalibrointia ei voida tehdä ilman asianmukaisia välineitä ja kalibrointikaasuja. Kaasuhälyttimet täytyy aina huoltaa ja virittää laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Huoltohenkilöstömme suorittaa huollot sekä viritykset kaikille toimittamillemme kannettaville ja kiinteille kaasuhälyttimille. Toimittamme myös varaosat ja tarvikkeet sekä niiden asennuksen kaikille edustamillemme laitteille. Käytämme kaasuhälyttimien kalibroinneissa laadukkaita ja luotettavia Calgaz – virityskaasuja.