Biokaasun kosteusmittaus

By 20.4.2017 maaliskuu 13th, 2019 Uutiset

Kosteusanalysaattori Hygrophil F 5673 on suunniteltu alun perin maakaasun kosteuden mittaamiseen. Sitä käytetään kuitenkin laajasti mittaamaan kaasun tai nesteen kosteuden määrää erilaisissa prosesseissa. Kaasun jatkuvaa kosteusmittausta tarvitaan esimerkiksi kun biokaasua syötetään maakaasuverkkoon.

Kosteuden mittaaminen on tärkeää laitoksen suojauksessa, sillä kostea kaasu aiheuttaa putkessa korroosiota sekä putkien ja venttiilien jäätymisriskin mikäli putkeen pääsee muodostumaan kastetta. Sekä korroosio että jäätyminen aiheuttavat turvallisuusriskin laitoksilla sekä keskeytyksiä tuotannossa. Jatkuva kosteuden mittaus mahdollistaa kaasun kuivauksen optimoinnin ja sen myötä energian säästön sekä parantaa laadunvalvontaa sillä kaasulaitosten on pystyttävä ilmoittamaan kaasun kastepiste kaikissa syöttöpisteissä.

Ylemmässä kuvassa näkyy tyypillinen kosteusmittauksen asennus putkeen joka syöttää biokaasua maakaasuverkostoon. Kuvassa näkyy myös kosteusmittauksen jälkeen asennettu paineanturi absoluuttisen kosteuden mittaamiseksi (mg/m3) ISO 18453 normin mukaisesti.

Hygrophil F 5673 patentoidun optisen mittausmenetelmän huollon ja kunnossapidon tarve on minimaalinen: Mitta-anturin vuosittainen tarkastus ja tarvittaessa puhdistus alkoholilla riittää. Puolivuosittain tapahtuvaa uudelleen kalibrointia ei tällä anturitekniikalla tarvita. Anturi toimii jopa happamissa H2S pitoisuuksissa. Alemmassa kuvassa näkyy haponkestävän mitta-anturin rakenne.

Katso Hygrophil F 5673 esite http://www.beup.fi/kosteusanalysaattorit/

asennus-putkeen-web-225x300

mitta-anturi-300x274