Virtausmittari kaasuille

Virtausmittari kaasujen virtauksen mittaukseen – toimitusohjelmassa muun muassa vortex-mittarit, termiset massavirtamittarit ja fluidistori-virtausmittarit erilaisille kaasuille sekä ilman ja höyryn mittauksiin. Sovelluskohteen virtausmittari tulee valita  niin, että mittaustarkkuus ja luotettavuus pysyy korkeana myös haastavissa olosuhteissa. Erillisen kompensointiyksikön avulla voidaan muuttaa virtausmittarin mittaustulos normaaliolotilaan (NTP) mistä on apua varsinkin kun mittaria käytetään laskutuskäytössä.

Fluidistori-272x300

Fluidistori virtausmittari kaasuille

Esters Elektronik GmbH’n valmistamat virtausmittarit on suunniteltu erilaisten teollisuudessa ja energian tuotanossa käytettävien kaasujen kuten paineilman, hiilidioksidin, metaanin, maakaasun, argonin, typen, hapen jne. mittaamiseen.

Virtausmittari on suunniteltu niin, että sen rakenteen ansiosta painehäviö pysyy pienenä, tyypillisesti 50 mbar täydellä virtauksella. Mittaus on erittäin nopea (T90 > 50 ms) ja tarkka (+/- 1.5 % lukemasta), anturikoot ovat välillä DN15 – DN400 aina PN40 paineluokkaan asti. Virtausmittarit on  ATEX luokituteltu seuraavasti: Ex II ½ G Ex ia / e mb IIC T4 Ga/Gb.

pdf_icon

Sage-300x300

Terminen massavirtausmittari kaasuille

Terminen massavirtausmittari perustuu kaasun virtauksen aiheuttamaan jäähdytysvaikutukseen anturissa ja mittaustuloksena saadaan suoraan virtaavan kaasun massa. Modulaarisen rakenteen ansiosta mittarit soveltuvat DN6 – DN1000 mm putkille. Myös muut putkikoot ovat mahdollisia erikoistilauksesta.

Termisiä massavirtausmittareita käytetään teollisuudessa muun muassa ilman, maakaasun, biokaasun, palamisilman ja soihtukaasun mittaukseen.

Vortex

Vortex virtausmittari

Badger Racine Vortex virtausmittari hyödyntää viimeisintä ultraääniteknologiaa, joka mahdollistaa sen, että pyörteiden synnyttämiseen tarvittavan virtausesteen koko voidaan pitää pienenä. Tällä huoltovapaalla rakenteella saavutetaan erittäin laaja mittausalue (70:1), suuri mittaustarkkuus (1% lukemasta) mittauksen aiheuttaman painehäviön pysyessä kuitenkin pienenä. Tyypillisiä sovelluksia ovat biokaasun ja muiden kaasujen, ilman sekä erilaisten nesteiden mittaukset. Badger Racine vortex-virtausmittarit soveltuvat lämpötila-alueelle -28 … +186 oC ja käytettäviksi myös räjähdysvaarallisissa tiloissa (ATEX II 2G Ex ib IIB T4), laippojen väliin asennettavat mittarit DN25 … DN100 ja putkiyhteen läpi asennettavat putkille DN100 ja siitä ylöspäin.

pdf_icon
fluidistori-1408

Laskenta ja kompensointiyksikkö virtausmittarille

Esters Elektronik GmbH’n GDR 140x sarjan laskentayksikkö kaasun tilavuusvirtauksen muuntamiseksi normaaliolotilaan (esim. Nm3/h) sekä kaasuanalysaattoriin yhdistettynä kaasun energiasisällön laskemiseen (esim. kJ/Nm3 , MWh jne.).

pdf_icon