Ion Science kaasuhälyttimet

Ion Science valmistaa kiinteitä VOC-kaasuhälyttimiä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaamiseen. Näitä ovat esimerkiksi aromaattiset hiilivedyt (tolueeni, bentseeni), aldehydit, halogenoidut yhdisteet, esterit ja alkoholit (etanoli, n-butanoli, propanoli). PID käyttää ultraviolettivaloa, joka hajottaa VOC-yhdisteet ilmassa positiiviseksi ja negatiivisiksi ioneiksi. PID mittaa VOC-kaasun varauksen, joka on suoraan verrannollinen ilmassa olevan kaasun pitoisuuteen. Mittausalue on ppb:stä aina 10.000 ppm:ään asti. Erikoissovelluksena tuotevalikoimasta löytyy pistemäinen bentseenianalysaattori, jonka mittaussykli on yksi minuutti. Vuonna 1989 perustettu Ion Science Ltd valmistaa sekä kiinteitä että kannettavia PID-kaasuhälyttimiä.

Falco-pid-kaasuhalytin

FALCO kiinteä PID-kaasuhälytin VOC-kaasujen valvontaan

Ion Science Falco on jatkuvatoiminen kaasuhälytin VOC-kaasuille, mittausalueet: 0-10 ppm, 0-50 ppm, 0-1000 ppm ja 0- 3000 ppm. Kaasuhälytin voidaan varustaa elektronisella näytepumpulla. VOC-kaasujen ristikkäisyysherkkyys on valittavissa hälyttimen kirjastossa (isobutyleeni kalibrointikaasuna).

Falco on varustettu kolmella merkkivalolla sekä OLED- näytöllä. Jännitesyöttö on 24VDC, 3- johdinkytkentä, ulostulo 4-20mA sekä varustettu vapaasti ohjelmoitavilla relelähdöillä. Hälytin on Atex- luokiteltu, II 2G Exd ib IIC T4 Gb sekä käyttölämpötila-alue ilman pumppua -40°C…+60°C  sekä pumpulla -20°C…+60°C. Hälytin on immuuni kosteudelle.

ionscience-titan-bentseenihälytin

TITAN bentseenihälytin

Ion Science on tuonut markkinoille maailman ensimmäisen selektiivisen bentseenihälyttimen. TITAN on kiinteä jatkuvatoiminen, reaaliaikainen vain bentseeniselektiivinen kaasuhälytin, joka on suunniteltu ja valmistettu jalostamoympäristöön.

Hälyttimen mittausalue on 0,1 – 20 ppm. Se on varustettu näytepumpuilla ja mittaussykli on yksi minuutti. TITAN hälyttimen modulaarinen rakenne mahdollistaa ennakoivan ja helpon huollon. Hälytin on varustettu 4-20mA ulostulolla ja RS485 sarjaliikenneportilla sekä kahdella vapaasti ohjelmoitavalla releulostulolla.

.

Tiger-VOC

Tiger kannettava VOC-kaasuhälytin

IonSciece Tiger on kannettava VOC-kaasuhälytin, joka on tarkoitettu vaativiin mittausolosuhteisiin VOC-kaasujen mittaamiseen. IonSciencen käyttämä patentoitu Typhoon teknologia estää kosteuden pääsyn PID anturille. Tämä rakennemalli eliminoi virhenäyttämät eikä aiheuta vääriä hälytyksiä.

Kannettavan VOC- hälyttimen mittausalue on laaja aina ppb- tasolta 20,000 ppm asti. Tästä huolimatta PID- anturi on nopea, tarkka sekä lineaarinen koko mittausalueella. Koska PID anturi on myös likaantumaton, on huoltoväli pitkä.