Kaasuanalysaattorit

Kaasuanalysaattorit valvovat prosessien turvallisuutta sekä parantavat tuotannon laatua sekä vähentävät hävikkiä. Kaasuanalysaattori voidaan asentaa suoraan mitattavaan prosessiputkeen tai mahdollisimman lähelle mittauskohtaa, joten erillistä näytteenkäsittelylaitteistoa ei tarvita. Vuonna 1969 perustettu Control Instruments valmistaa kiinteitä jatkuvatoimisia ATEX- luokiteltuja kaasuanalysaattoreja. Analysaattorien suunnittelu ja tuotanto sijaitsee Yhdysvalloissa New Jerseyssä.

kaasuanalysaattorit-ryhmä

Palavien kaasujen analysaattori prosessiturvallisuuden valvontaan

Control Instruments PrevEx Flammability kaasuanalysaattori mittaa luotettavasti, tarkasti, turvallisesti ja nopeasti palavien kaasujen sekä seosten pitoisuuksia alueella 0-100 % LEL. Mitattava kaasu imetään liekkianalysaattoriin ja poltetaan, liekin lämpötila on suoraan verrannollinen näytteessä olevaan palavan kaasun pitoisuuteen. Analysaattori on erittäin nopea, vasteaika on alle 1 sekunnin, lämmitetty näytelinja estää näytteen kondensoitumisen ja analysaattorin materiaalit on valittu kestämään vaativimmatkin prosessiolosuhteet.

pdf_icon
kaasuanalysaattorit-asenuus

BTU-analysaattori lämpöarvon määrittämiseen

Control Instruments CalorVal BTU analysaattori mittaa palavien kaasujen lämpöarvon mahdollistaen polttoprosessien optimoinnin ja päästöjen seurannan. Kaasunäyte poltetaan analysaattorin suljetussa mittakammiossa, jonka lämpötilan nousu on suoraan verrannollinen analysoitavan kaasun lämpöarvoon eli BTU:hun. Mittaus on erittäin nopea, vasteaika on alle 4 sekuntia.

pdf_icon

Analysaattori VOC-kaasujen päästömittauksiin

Control Instruments Model 650 FID (Flame Ionization Detector) analysaattoria käytetään VOC-kaasujen päästömittauksiin. Liekki-ionisaatioon perustuva mittaus, jossa hiilivetyjä sisältävä näyte ionisoidaan vetyliekillä, on erittäin tarkka ppm-tason pitoisuuksilla. Anturi asennetaan suoraan mittausputkeen jonka ansiosta mittaus on erittäin nopea, eikä pitkiä lämmitettäviä näytelinjoja tarvita.

pdf_icon