Crowcon kiinteät kaasuhälyttimet

Crowcon kiinteät kaasuhälyttimet tunnistavat myrkyllisten ja palavien kaasujen pitoisuudet sekä happipitoisuudet tiloissa, joissa voi esiintyä vaarallisia kaasuja. Kaasuhälyttimet ja kaasumittarit suojaavat tehokkaasti kaasuvuotojen aiheuttamilta henkilövahingoilta ja aineellisilta vahingoilta. Edustamamme Crowcon Detection Instruments Ltd kaasunvalvontalaitteet on suunniteltu toimimaan teollisuuden vaativissa sovelluksissa ja ympäristöissä joissa luotettavuus ja käyttövarmuus ovat avainasemassa. Toimitamme käyttöönotto-, huolto- ja koulutuspalvelut kaikille Crowcon kaasuhälyttimille. Alla kiinteät Crowcon kaasuhälyttimet kaasujen valvontaan sekä kaasunvalvontayksiköt kaasuantureille.

Ville Ahokas
040 649 0667 | Lähetä viesti

crowcon-501

xgard-iq

Crowcon XgardIQ on markkinoiden älykkäin kaasuhälytin

XgardIQ on myrkyllisten ja palavien kaasujen älykäs kaasuhälytin. Hälytin on varustettu OLED paikallisnäytöllä, merkkivaloilla ja painonapeilla. Ulostuloon 4-20 mA voidaan ohjelmoida varoitus- ja vikatiedot. Lähetin voidaan varustaa kolmella releulostulolla (optio), jotka ovat vapaasti ohjelmoitavia vaihtokytkimiä; avautuva tai sulkeutuva, jännitteellinen tai jännitteetön tai lukittuva tai ei- lukittuva. Tarvittaessa lähettimeen saa myös sarjaliikenneportin Modbus tai HART liitynnän. Lähetin on universaali ja sen anturi voidaan vaihtaa jännitteellisenä kentällä. Jännitesyöttö on 24VDC kolmijohdinkytkentä ja virrankulutus alle 4W. >> Lue lisää ja katso XgardIQ videot

crowcon-xgard

Crowcon Xgard palaville, myrkyllisille ja happikaasulle

Crowcon Xgard kaasuhälyttimet soveltuvat useiden eri kaasujen mittaamiseen eri teollisuudenaloilla. Crowcon Xgard kaasuhälyttimiä käytetään laajalti vesilaitoksissa, offshore meriteollisuudessa, petrokemian tuotantolaitoksissa, kaasuvoimaloissa sekä erilaisissa tutkimus- ja tuotantolaitoksissa joiden prosesseissa ja työskentelytiloissa saattaa esiintyä vaarallisia kaasuja. Xgard-IR kaasuhälyttimet mittaavat palavia kaasuja ja hiilidioksidia. IR-anturi ei tarvitse happea toimiakseen ja on huoltoystävällisempi sekä pitkäikäisempi kuin katalyyttianturi. Xgard kaasuhälyttimet ovat saatavana Intrinsically Safe (I.S) tai Flameproof (Exd) versioina, käyttökohteesta riippuen eri materiaaleista valmistettuina. Xgard hälyttimet kestävät teollisuuden vaativimmatkin olosuhteet.

  • Hälyttimet ovat SIL-luokiteltuja
  • IECEx, ATEX ja UL sertifikaatit
  • IP65 suojausluokitus
  • mA tai mV ulostulo
crowcon-txgard-plus

Älykkäät hälyttimet: TXgard Plus, Flamgard Plus, TXgard-IS+

TXgard Plus on myrkyllisten kaasujen ja Flamgard Plus on palavien kaasujen älykäs kaasuhälytin. Hälyttimet on varustettu paikallisnäytöllä, 4-20mA ulostulolla sekä kolmella releulostulolla. Jännitesyöttö 24VDC 3- johdinkytkennällä. TXgard-IS+ on 2-johdinlähetin 24VDC jännitesyötöllä. Kaasuhälyttimet ovat yhden henkilön kalibroitavissa kentällä. Kalibroinnin ajaksi 4-20mA ulostuloviesti sekä releet ovat estotilassa eivätkä aiheuta turhia hälytyksiä. Hälyttimen ohjelmointi ja kalibrointi tapahtuu magneetilla.

crowcon-irmax

Crowcon IRmax kaasuhälytin

IRmax kaasuhälytin on Atex-luokiteltu, pienikokoinen ja nopea infrapuna (IR) tekniikkaan perustuva hiilivety hälytin, joka ei tarvitse happea toimiakseen. IRmax on varustettu likaantumattomalla linssillä, joka ei ole lämmitettävä. Kaasuhälyttimen erityisominaisuuksia ovat nopea, alle neljän sekunnin vasteaika sekä testattavuus ja kalibrointi HART etälukulaitteen tai näytön avulla. IRmax käyttölämpötila on -40°C … +75°C ja sen runko on kokonaan AISI 316 haponkestävää terästä. Ulostuloviestin vaihtoehtoina ovat 4-20mA (vakio), ja optioina RS-485 Modbus tai HART.

crowcon-safeye900
Safeye-950-960-700px

Avoimen mittavälin kaasuhälytin: SafEye Quasar 900/950/960

Monissa suurissa tiloissa riittävä kohdehälyttimien (Xgard tai IRmax) lukumäärä kasvaa niin suureksi, että on kustannustehokkaampaa sekä turvallisempaa hankkia koko tilan yli mittaava avoimen mittavälin kaasuhälytin tai käyttää sitä yhdessä paikallismittausten kanssa. Avoimen mittavälin kaasuhälytin Quasar on tarkoitettu sijoitettavaksi avoimiin max. 200m ulkotiloihin, laivan kannelle tai konehallien sisälle. Laaja käyttölämpötila-alue -55 °C…+75 °C. Lähettimet on varustettu lämmitetyllä linssillä kondensoitumisen ja jäätymisen estämiseksi. Kaasuhälyttimet on hyväksytty räjähdysvaarallisiin tilaluokka I tiloihin (FM/ATEX/IECEx/CSA), sekä SIL2 (IEC 61508) TÜV hyväksyntä ja niissä on 4-20mA HART ulostulo.

Avoimen mittavälin kaasuhälyttimien käyttökohteita ovat mm. petrokemia, kemianteollisuus, voimalaitokset puunjalostusteollisuus, kaasusäiliöiden täyttö- ja jakeluterminaalit sekä LNG/CNG terminaalit.

SafEye Quasar 900 malli perustuu infrapunatekniikkaan ja havaitsee hiilivetypohjaiset palavat kaasut luotettavasti myös huonoissakin olosuhteissa. SafEye Quasar 950/960 UV tekniikkaan perustuva kaasunvalvonnan laiteperhe sisältää nyt myös rikkivetyä valvovan Quasar 950 sekä ammoniakkikaasun tunnistavan Quasar 960 mallin. Lisäksi ne ovat täysin immuuneja auringon valolle ja muille mahdollisille säteilylähteille kuten mm. soihduille ja hitsauksen valokaarelle. Quasar 950/960 mitta-alue ylettyy 60m asti.

crowcon-sampling-system

Crowcon 1- tai monikanavaiset näytteenkäsittelyjärjestelmät

Beup Automation Oy toimittaa myös näytteenkäsittelyjärjestelmiä, jos näytekaasu on kuuma tai sisältää pölyä. Näytteenkäsittelyjärjestelmät sisältävät kaikki tarvittavat komponentit, kuten näytteenkäsittelypumpun, suodattimet, virtausrotametrit sekä kalibrointiin tarvittavat tarvikkeet. Laitteisto toimitetaan tehdasviritettynä ja dokumentoituna.

gasmaster-500px

Kaasunvalvontayksikkö: Crowcon Gasmaster

Crowcon Gasmaster on seinälle asennettava IP54 luokiteltu ja LCD-näytöllä varustettu kaasunvalvontayksikkö. Yksikköön voidaan liittää enintään neljä kaasuanturia, palosilmukoita, liekinilmaisimia tai ESU-näytteenottoyksiköitä. Gasmaster tarjoaa RS-485 Modbus tiedonsiirron DCS/PLC/SCADA liitynnöillä, tapahtumamuistin ja ohjauksen yhdelle tai kahdelle 24V DC ääni/näkyvälle hälytykselle. Ylä- ja alarajahälytysreleet jokaiselle kanavalle sekä ryhmähälytys ja hälytyskeskuksen vikatietoilmoitus. Kaikki releet ovat kuormitettavuudeltaan 8A 250V (ei induktiivinen). Jokaiselle kanavalle on 4-20mA tai 1-5V DC analogiset ulostulot. Crowcon Gasmaster kaasunvalvontayksikön käyttöjännite on 90-264V AC ja siinä on vakiona 1,2 Ah varmistusakku.

crowcon-vortex-500x380px

Kaasunvalvonta: Crowcon Vortex

Vortex on kaasunvalvontayksikkö, johon voidaan liittää enintään kaksitoista kaasuilmaisinta, kolme tulokanavista (1 tulo 4:ää tulokanavaa kohden) voidaan vaihtoehtoisesti konfiguroida lämpö/savuilmaisimille. Modulaarinen rakenne johon voidaan asentaa enintään 32 ohjelmoitavaa relelähtöä. Sisältää kanavakohtaisen kaasupitoisuuden näytön, akkuvarmistuksen, RS-485 Modbus tiedonsiirron, tapahtumalokin ja PC-ohjelmiston konfigurointia varten. Saatavissa mallit seinä-, 19” räkki- ja paneeliasenteisena.

crowcon-gasmonitor

Räkkiasenteinen kaasunvalvontayksikkö: Gasmonitor Plus

Jokainen Crowcon Gasmonitor Plus kaasunvalvontayksikkö sisältää näyttöyksikön, korttikehyksen enintään kuudelletoista tuloyksikölle, tulo/lähtöyksikön, lokitoiminnon ja ohjelmiston. Kaasunvalvonta räkkiyksiköiden käyttöjännite on 24 V DC. Lisävarusteena on saatavissa akkuvarmistus joka pitää kaasunilmaisimet toiminnassa, vaikka pääjännite katkeaa. Modulaarinen rakenne on helposti laajennettavissa. Kanavakohtaiset näytöt jokaiselle hälyttimelle, joilla mahdollisuus ohjelmoida kolme kaasuhälytystasoa. Keskukseen voidaan asentaa max 84 relelähtöä.

Gasflag-500x500

Crowcon Gasflag 1-kanavainen kaasuhälytinkeskus

Gasflag on helppokäyttöinen hälytinkeskus, jonka käyttöjännite on 24VDC tai 230VAC ja kotelointiluokka on IP20. Hälyttimessä on kaksi vapaasti ohjelmoitavaa hälytysrajaa, jotka ohjaavat potentiaalivapaita vaihtokosketin-releulostuloja. Gasflagissa on kuuluva summeri, kirkas LED merkkivalo sekä releulostulot.

crowcon-sonos-350-px

Ääni- ja valohälyttimet

Saatavana

  • normaalitilaan
  • luonnostaan vaarattomiin tiloihin ja
  • räjähdysvaarallisiin tiloihin.